Rezerwacja sal i kontakt

UWAGA!

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 8 Prorektora ds. Collegium Medicum z 11 marca 2020 roku, prosimy o dokonywanie rezerwacji sal jak i załatwianie wszelkich spraw administracyjnych, za pomocą środków komunikacji na odległość.


Powrót