Administracja

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego
Zespołu Obiektów Działalności Statutowej
Działu Zarządzania Majątkiem UJ CM

 

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego należy do Zespołu Obiektów Działalności Statutowej i podlega merytorycznie kierownikowi Działu Zarządzania Majątkiem Collegium Medicum.

ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków
tel.: 12 619 96 02
fax: 12 619 96 02
email: cdk@cm-uj.krakow.pl
cdk.wl.cm.uj.edu.pl
 

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego jest siedzibą: Zakładu Biofizyki, Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny, Zakładu Dydaktyki Medycznej oraz organizacji studenckich: Rady Samorządu Studentów UJ CM, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland O/Kraków, Studenckiego Towarzystwa Naukowego.
Budynek służy studentom Wydziału Lekarskiego, w tym Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców, oraz innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum udostępniając pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych, tj.: klimatyzowane sale wykładowe, wyposażone w sprzęt audio-wizualny sale seminaryjne, laboratoria komputerowe i tematyczne. Użytkownicy korzystają ponadto z miejsc indywidualnej nauki, bezprzewodowego dostępu do sieci Internet, lunch-baru.

Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Centrum pełni także funkcję kongresową poprzez wynajmem podmiotom zewnętrznym sal i holi na cele konferencyjne.
 
Administrator
Ewa Janczura
e-mail: ewa.janczura@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 02
fax: 12 619 96 02
pokój nr 101
 
 • administrowanie obiektem przy ul. Św. Łazarza 16
 • kierowanie zespołem pracowników
 • rozliczanie faktur z tytułu dostaw i usług
 • wynajem pomieszczeń obiektu podmiotom zewnętrznym
 • rezerwacja sal na potrzeby dydaktyczne
 • sporządzanie harmonogramów sal wykładowych
 • rozliczenia wykorzystania sal obiektu
 
 
mgr inż. Daniel Kaczmarczyk
e-mail: daniel.kaczmarczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 03
pokój nr 101

Specjalista

 • utrzymanie ciągłości ruchu obiektu
 • obsługa systemu audio-wizualnego podczas zajęć dydaktycznych i konferencji
 • współpraca z Inspektoratem BHP
 • organizacja bezpieczeństwa w budynku
 • rozliczanie czasu pracy recepcji
 • kompletowanie dokumentacji technicznej obiektu
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych jednostki
 
 
mgr Jacek Nowak
e-mail: j.sito@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 04
pokój nr 522

Administrator sieci, specjalista

 • zarządzanie infrastrukturą sieci internetowej
 • pomoc techniczna w zakresie działania sieci informatycznej
 • zarządzanie dostępem do sieci internetowej
 • administrowanie stroną internetową jednostki
 • nadzór nad legalnością oprogramowania
 • sprawowanie opieki technicznej nad sprzętem komputerowym jednostki
 • obsługa audio-wizualna zajęć dydaktycznych i konferencji
 • aktualizacja komunikatów i ogłoszeń wewnątrz jednostki
 
Adam Bielak
e-mail: adam.bielak@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 04
pokój nr 522

Referent

 • obsługa systemu audio-wizualnego podczas zajęć dydaktycznych i konferencji
 • obsługa ścian akustycznych pomiędzy salami