Administracja

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego

Zespół Obiektów Działalności Statutowej

Dział Zarządzania Majątkiem UJ CM

ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków
tel.: 12 619 96 02
fax: 12 619 96 02
e-mail: cdk@cm-uj.krakow.pl
cdk.wl.cm.uj.edu.pl
 
W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL swoje siedziby mają jednostki i organizacje studenckie UJ CM:

 • Zakład Biofizyki,
 • Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej,
 • Zakład Dydaktyki Medycznej,
 • Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
 • Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
 • Rada Dyscypliny Nauki Medyczne
 • Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,
 • Rada Samorządu Studentów UJ CM,
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland O/Kraków,
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe.

W budynku znajdują się aule oraz sale seminaryjne, komputerowe, ćwiczeniowe i symulacyjne, przeznaczone na potrzeby zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów prowadzonych przez UJ CM.

Ponadto aule i sale w obiekcie są wynajmowane na konferencje, szkolenia i inne wydarzenia o charakterze naukowym.

 
Administrator
Ewa Janczura
e-mail: ewa.janczura@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 02
fax: 12 619 96 02
pokój nr 101
 • administrowanie obiektem przy ul. Św. Łazarza 16
 • kierowanie zespołem pracowników
 • rozliczanie faktur z tytułu dostaw i usług
 • wynajem pomieszczeń obiektu podmiotom zewnętrznym
 • rezerwacja sal na potrzeby dydaktyczne
 • sporządzanie harmonogramów sal wykładowych
 • rozliczenia wykorzystania sal obiektu
 
mgr Magdalena Baruch
tel.: 12 619 96 02
pokój nr 101

Specjalista

 • rezerwacja sal na potrzeby dydaktyczne i pozostałe,
 • nadzór nad sprawami wynajmu pomieszczeń,
 • sporządzanie harmonogramów sal wykładowych,
 • rozliczenia wykorzystania sal obiektu,
 • nadzór nad korespondencją jednostki.
 
mgr inż. Daniel Kaczmarczyk
e-mail: daniel.kaczmarczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 03
pokój nr 101

Specjalista

 • utrzymanie ciągłości ruchu obiektu
 • obsługa systemu audio-wizualnego podczas zajęć dydaktycznych i konferencji
 • współpraca z Inspektoratem BHP
 • organizacja bezpieczeństwa w budynku
 • rozliczanie czasu pracy recepcji
 • kompletowanie dokumentacji technicznej obiektu
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych jednostki
 
mgr Jacek Nowak
e-mail: j.sito@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 04
pokój nr 522

Administrator sieci, specjalista

 • pomoc techniczna w zakresie działania sieci informatycznej
 • administrowanie stroną internetową jednostki
 • sprawowanie opieki technicznej nad sprzętem komputerowym jednostki
 • obsługa audio-wizualna zajęć dydaktycznych i konferencji
 • obsługa ścian akustycznych pomiędzy salami
 
Adam Bielak
e-mail: adam.bielak@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 04
pokój nr 522

Referent

 • obsługa systemu audio-wizualnego podczas zajęć dydaktycznych i konferencji
 • obsługa ścian akustycznych pomiędzy salami