Wynajem sal

Informacje dotyczące wynajmu sal:

Sale na potrzeby zajęć dydaktycznych rezerwuje administracja obiektu . W wiadomości prosimy podać następujące informacje: nazwa przedmiotu, kierunek i rok studiów, wielkość grupy, daty i godziny zajęć, imię i nazwisko wykładowcy.

W przypadku innych wydarzeń należy najpierw zarezerwować termin w administracji obiektu,
a następnie uzyskać pisemną zgodę z-cy kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Więcej informacji o salach i rezerwacjach można uzyskać pod nr. tel. 12 619 96 02