Wynajem sal

Informacje dotyczące wynajmu sal:

Aby dokonać rezerwacji sali w Centrum, należy sprawdzić jej dostępność, a następnie wysłać pismo rezerwacyjne. Prosimy, aby uwzględnić w nim następujące informacje:

1.     data wynajmu

2.     rezerwowana sala (nazwa / liczba uczestników)

3.     godziny rezerwacji

4.     cel wynajmu / nazwa wydarzenia

5.     wielkość wykorzystywanej powierzchni wystawienniczej (jeśli dotyczy)

6.     dane płatnika/ płatników do faktury (proszę dołączyć kopie dokumentów rejestrowych płatnika)

7.     dane i kontakt do wybranej firmy cateringowej (jeśli dotyczy)

8.     dane i kontakt do firmy zapewniającej tłumaczenie symultaniczne (jeśli dotyczy)

9.     kontakt do osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne

Prosimy o dołączenie programu wydarzenia.

Pismo rezerwacyjne wytyczne

Wszystkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 12 619 96 02